ABOUT US

Giới thiệu

Dù đứng ở góc nhìn nào sắc dục có thể khác nhau. Mang trong mình thân phận con người giàu sang hay thấp hèn sắc dục có thể khác nhau. Đứng ở thời gian nào sắc dục có thể khác nhau. Dù mỗi đất nước có cái nhìn về sắc dục có thể khác nhau. Nhưng sắc dục vẫn tồn tại trong loài người từ hưởng lạc cao nhất đến khổ đau tột cùng. Sắc dục có thể làm thăng hoa cho người nghệ sĩ, làm sức sống cho mọi tác phẩm để đời, nhưng cũng là cội nguồn của mọi tội lỗi. Với người có căng cơ, có sự luyện tập, hiểu rõ bản chất của sắc dục thì có thể nắm bắt và thụ hưởng sắc dục một cách tinh túy và linh thông. Đối với những người tu đạo, sắc dục là chướng ngại lớn nhất trong hành trì đi đến sự giải thoát. Những người tu thiền, không tránh khỏi những vọng niệm khi thiền định, với người có sự hành trì, nhiếp tâm chánh niệm, tối thắng bản thân có thể nhiếp phục và làm chủ được sắc dục.

THOÁT” là từ chúng tôi dùng để biểu đạt một trạng thái con người từ chỗ dính mắc đến chỗ tự do. Ở phạm vi giới hạn chúng tôi tạm thời đặt tên “THOÁT” cho bộ sách ảnh này. Mong qua những bài viết, các câu chuyện và hình ảnh sống động có thể tác động đến cộng đồng nhằm làm rõ được những ý niệm mà bấy lâu nay tự hỏi: Sắc đẹp đích thực là gì?

Cơ sở nương tựa

Tánh không

Các chương trình của dự án: THOÁT

  • BỘ SÁCH ẢNH: THOÁT
  • BỘ TRANH: THOÁT
  • BỘ TƯỢNG: THOÁT
  • MÚA ĐƯƠNG ĐẠI: THOÁT
  • BÀI NHẠC: THOÁT
  • TRUYỆN: THOÁT
  • PHIM NHỰA: THOÁT

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: THOAT ART

THỜI GIAN RA MẮT BỘ ẢNH: THOÁT

12 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

 

GET IN TOUCH


SEND US A MESSAGE

If you have an issue or a question, we’re here to help! Just fill in the below form and a member of our Customer Care Team will be with you as soon as possible.

We are here to help you along your way to becoming the artist you’ve always dreamed of being. Thanks for contacting us!

NAME*

EMAIL*

MESSAGE*